Důvody proč využít našich služeb.

1. Našich služeb v loňském roce využilo 1,5 miliónu klientů.

2. Víme jak rychle a dobře prodat.
Využíváme mnoho způsobů, jak účinně oslovit své potencionální zákazníky. Náš propracovaný obchodní systém přináší naprosto skvělé možnosti pro distribuci různých produktů směrem k široké spotřebitelské veřejnosti bez ohledu na věk, zaměření nebo postavení cílové skupiny.

3. Jdeme cestou specializace a odbornosti.
Dbáme o zvyšování profesionality našich zaměstnanců a spolupracovníků. Všichni naši konzultanti, makléři i další pracovníci procházejí pravidelnými odbornými školeními. O jejich vzdělání se stará vzdělávací středisko Callide Akademie.

4. Vyžadujeme dodržování etického kodexu.
Tento soubor pravidel platí pro všechny zaměstnance a obchodní specialisty, kteří se podílejí na činnosti společnosti. Dodržování stanovených standardů je základní podmínkou práce pro celou skupinu zastřešenou značkou Callide.
Zaručujeme nezávislost a nestrannost včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost.

5. Nabízíme transparentní obchodní podmínky.