Kariéra

Jsme mladá, dynamická a neustále se rozrůstající společnost. Jako taková potřebujeme v našem týmu schopné a cílevědomé spolupracovníky, kteří nám pomohou v budování dobrého jména společnosti. Spokojenost klienta je naší prioritou, a proto očekáváme od našich spolupracovníků kladný přístup k lidem a především chuť se do práce opravdu ponořit.

Jak se ucházet o práci v naší společnosti?

V dnešní době musí být flexibilní nejen mladí lidi, pokud se chtějí uplatnit v praxi a najít si nové perspektivní místo. Přijměte proto od nás pár rad a tipů, berte je třeba jako návod pro první kontakt s potencionálním zaměstnavatelem, které vám pomůžou se napoprvé dobře uvést.

  • naše aktuální pracovní nabídky naleznete na: www.callide.cz, sekce KARIÉRA
  • preferujeme zaslání životopisu s fotografií a motivačního dopisu v elektronické podobě
  • nezapomeňte napsat, o jakou pozici se ucházíte
  • dbejte na správné uvedení názvu pozice, lokality, vaší adresy, telefonního čísla a e-emailové adresy
  • stručnost, věcnost, přehlednost a pravdivost údajů jsou podmínkou
  • nepoužívejte zkratky, které nemají obecnou platnost

Pokud Vás některá z námi nabízených volných pozic zaujala, zašlete svůj životopis a průvodní dopis e-mailem nebo klikněte na aktuální přehled pozic, vyberte region, pozici a vyplňte formulář.

Průběh výběrového řízení

Životopis a motivační dopis jsou podkladem pro posouzení kvalifikace a profesního vývoje, které porovnáme s požadavky na danou pozici (Popis pracovního místa). Zajímá nás také motivace pro danou pozici a naši společnost (Motivační nebo průvodní list).

V případě, že nás materiály zaujmou, zasíláme uchazeči e-mailem pozvánku na pohovor s pracovníkem personálního oddělení, případně i s manažerem dané pozice. Je-li uchazeč úspěšný, pozveme jej na další interview, kde se setká s dalšími manažery, ředitelem oddělení, případně s majitelem společnosti.

O dalším postupu vás budeme informovat telefonicky nebo písemně (e-mailem). Informujeme vždy všechny uchazeče, tedy i ty, kteří do dalšího kola výběru nepostupují. Ve většině případů reagujeme na vaše nabídky do tří týdnů. U některých pozic, když se nám přihlásí velký počet uchazečů, zpracování všech došlých žádostí trvá delší dobu, proto uchazeče prosíme o strpení.

V případě, že profil neodpovídá aktuálně nabízeným pozicím, zašleme vyrozumění s důvodem našeho zamítavého stanoviska. Pokud máme k dispozici souhlas se zpracováním osobních údajů, uchováme materiály v naší databázi uchazečů. Poté, v případě, že se objeví vhodná pozice, můžeme uchazeče kontaktovat.

Průběh výběrového řízení – dvoukolový pohovor

První kolo pohovorů – personální manažer spolu s manažery posoudí došlé životopisy a v případě zájmu o osobní pohovor s uchazečem ho kontaktují v období 3 týdnů od obdržení žádosti. Uchazeči vybraní do prvního kola výběrového řízení, které je zpravidla vedeno zástupcem personálního oddělení a přímým nadřízeným, jsou k účasti vyzváni telefonicky. Pokud není uchazeč kontaktován v období 3 týdnů, nebyl vybrán do výběrového řízení pro danou volnou pracovní pozici. Po skončení prvního kola výběrového řízení jsou kandidáti vyrozuměni v dohodnutém časovém období o jeho výsledku.

Druhé kolo výběrového řízení – uchazeči úspěšní v prvním kole výběrového řízení jsou přizváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které je vedeno zpravidla přímým nadřízeným obsazované pozice a obchodním ředitelem. Uchazeči jsou opět vyrozuměni o výsledku pohovoru v dohodnutém termínu.

Třetí kolo výběrového řízení – v případě nutnosti proběhne třetí kolo výběrového řízení.

Pracovní nabídka

  • nejúspěšnějšímu uchazeči je učiněna pracovní nabídka